Search on blog

Graphotrade YOUTUBE
Интервю за списание

Интервю за списание

Published : - Categories : NEWS

Каква е ситуацията в компанията Ви след пандемичните 2020 и 2021 и в края на турбулентната 2022 г.?

 

Фирма „Графотрейд“ успя да увеличи приходите си през 2022 г. близо 10 пъти спрямо 2021 г. Все повече ключови печатници на българския пазар оценяват добавената стойност, която могат да получат, когато искат да закупят ново оборудване и то пристигне навреме, когато бъде инсталирано и пуснато в експлоатация безпроблемно, без необходимост от тяхната намеса.

 

Същевременно, когато решат да продадат свое ненужно оборудване, скоро разбират, че основните клиенти не са в България и не е толкова лесно да достигнат до тях без професионална помощ. Тук е мястото да благодаря на всички печатници, които се довериха и продължават да се доверяват на „Графотрейд“! С тях успяхме да реализираме успешни сделки, като се подкрепяхме взаимно и решавахме заедно проблемите. Имам привилегията да избирам своите клиенти и вярвам, че преди всичко и на първо място са хора, с които споделяме еднакви ценности.

 

Кой от аспектите на многоликата криза бихте оп-ределили като най-рисков за Вашата дейност? Най-рисков е елементът на глобалната геополитика.

 

В  един момент може да се окаже, че голям пазар изведнъж изчезва след вземането на политическо решение (било то заради пандемията, войната в Украйна или друг геополитически проблем), че няма да се внася или изнася продукция от и до определен пазар, например от и за Китай. Тази неопределеност на пазарната среда е голямо предизвикателство за предприемачите относно вземането на инвестиционни решения, свързани с обновяването на производствения капацитет.

 

От недостига и високите цени на суровините до повсеместната инфлация и нарушенията по веригата на доставки – как се прави бизнес в условия на непредсказуемост на пазара?

 

Икономическите агенти постепенно са адаптират. Печатниците, които имат работещи бизнес модели с  добра EBITDA, сравнително постоянни и финансово стабилни клиенти, ще останат на пазара и ще продължат да се развиват. Ще се адаптират към средата. Ще бъдат по-предпазливи. Ще хеджират цените на суровините и материалите, които ползват, ще бъдат предпазливи с финансиранията, ще хеджират валутния и пазарния риск по най-добрия възможен начин. Българският бизнес е доказал, че е много адаптивен. Преминал е през различни етапи, бил е подлаган на множество предизвикателства и е успял да оцелее. Вярвам, че и занапред ще бъде така.

 

 

 

Има ли място за оптимизъм в ситуация, в която съществуването на редица бизнеси е поставено под въпрос?

 

Абсолютно. Възможностите за правене на бизнес са огромни. Знаете, че понятието КРИЗА означава и ВЪЗМОЖНОСТ. Умните и находчиви предприемачи ще се възползват и от тази ситуация на пазара.

 

Ако не успяваме да се адаптираме, проблемът на първо място е в самите нас, не в партиите или в лошия исторически момент. Ние се намираме в 500-милионния пазар на Европа, където ако предлагаш конкурентна услуга, можеш да работиш и да се развиваш. Още повече че заради ниския стандарт на живот в България спрямо останалите страни от ЕС имаме още едно конкурентно предимство – цената на труда, която все още е атрактивна в нашия сектор, и по-ниска спрямо Европа. Различна е ситуацията в други бизнеси като например ИТ, фармация, електроника.

 

Водещи икономически анализатори прогнозират навлизането на Европа в рецесия. Как ще се отрази това на пазара на машини/оборудване за печат?

 

Рецесията като цяло е свързана с по-ниско потребление и по-малко инвестиции. А колко точно и в кои сектори ще се отрази – имаше ли някой от водещите анализатори, който да прогнозира за България икономически ръст от 7,6% за 2021 г.? Аз не съм чел такава прогноза.

 

Що се отнася до инвестициите в машини – печатниците, които искат да имат качествена продукция и да са бързи в изпълнението на поръчките, много добре знаят, че внедряването на нови технологии и машини може да ги запази конкурентни. В противен случай, ако забавят своето развитие или, още по-лошо – ако спрат, ще „излязат“ от пазара. Цената на труда расте и постепенно става все по-неизгодно да имаш в калкулацията на себестойността си голям процент разход за труд. Трябва да се мисли за автоматизация и дигитализация на производствените процеси. Това е сферата, в която „Графотрейд“ може да е от полза на всички, които искат да имат съвременно оборудване съобразено с финансовите им възможности.

 

 

С  прогнозен темп на растеж от 2,1% флексопеча-тът запазва лидерската си позиция на пазара. Означава ли това стабилност за производителите и доставчиците на машини и оборудване за флексопечат?

 

Разбира се. Към момента флексопечатът е незаменим в сферата на опаковките. Въпросът е, че с целия набор от довършителни машини към него той не е никак лесен за имплементиране.

 

Немалка част от фирмите в бранша предпочитат да инвестират в

 употребявани машини и оборудване. Как изглежда този пазар към момента?


 

През последните години наблюденията ми са, че добре работещите печатници предпочитат нови или в краен случай употребявани машини на по 10 – 15 години като произведеното в Германия, Италия или Япония полиграфическо оборудване, което не е драматично амортизирано и е на-пълно годно за ползване. Може да се каже, че вече няма активен пазар за машини на по 30 – 40 години.

 

Въведените през последното десетилетие иновации в цифровия пе-чат обръщат погледа на потребителите към цифрово отпечатани-те продукти. Това ли е бъдещето на печата?

 

Със сигурност един от аспектите на бъдещето е цифровия печат за оп-ределени продукти и обеми. Не трябва да пропускаме обаче факта, че новите флексо или офсетови машини са с много електроника в тях, кое-то ги прави доста по-лесни за работа в сравнение с предшествениците им. Също така огромно значение има какво довършително оборудване се използва след печата. Ако то не е достатъчно качествено или не е в състояние да смогне (като капацитет) на бързината на печатните ма-шини, то печатниците няма да могат да реагират на желанията на по-требителите в срок, което е критично важно. n


Please log in to rate this article

Share this content