колонаборна машина Спринтер Е
  • колонаборна машина Спринтер Е

колонаборна машина Спринтер Е

Нова колонаборна машина Спринтер Е

  • механична скоросто инлайн 1000-8000 cycles/h
  • самостоятелно или с "кръстосано" извеждане 1000-5000 cycles/h
  • височина на продукта 105- 370  mm
  • ширина на продукта 75- 320 mm
  • брой станции 4 – 28

    спецификациите са взаимосвързани с технологичните процеси

Нова колонаборна машина Спринтер Е

00081
Нов продукт
Коментари (0)