колонаборна машина Спринтер е XL
  • колонаборна машина Спринтер е XL

колонаборна машина Спринтер е XL

НОВА колонаборна машина  Спринтер е XL

  • механична скорост, inline 1000-8000 книги на час
  • в самостоятелен режим или при "кръстосано" извеждане  1000-5000 книги на час
  • височина на продукта 105- 485 mm
  • ширина на продукта 75- 320 mm
  • брой станции 4 – 32

    всички спецификации са взаимосвързани технологично

полиграфско оборудване

НОВА колонаборна машина  Спринтер е XL

00082
Нов продукт
Коментари (0)