НОВА колонаборна машина Спринтер S XL
  • НОВА колонаборна машина Спринтер S XL

НОВА колонаборна машина Спринтер S XL

НОВА колонаборна машина  Спринтер S XL

НОВА колонаборна машина  Спринтер S XL

  • механична скорост inline 1000-8000 книги на час
  •  в самостоятелен режим или "кръстосано" извеждане 1000-5000 книги на час
  •  височина на продукта 105- 485 mm
  •  ширина на продукта 75- 320 mm
  •  брой станции 4 – 32
    продуктивността зависи от технологичните процеси и материали
00080
Нов продукт
Коментари (0)