Graphotrade YOUTUBE

Графотрейд ви кани на Alliance Days 2021

Published :

С ротационната машина за рязане BSR 550 Servo и автоматичния събирач и стакер ACC 550 HS BOGRAMA представя автоматична система за производство на карти за игра. В този модулен дизайн пълното тесте карти се изрязва, подрежда и се прехвърля директно в опаковка. Всичко това се прави чрез една единствена операция. С производителност до 2000 листа на час и с най -високо качество на рязане, автоматизираната производствена система BOGRAMA предлага всичко необходимо за конкурентно  производство.

Модулни решения за всеки размер компания в печатния бизнес. Посетителите ще могат да се запознаят с персонализираните инлайн и самостоятелни решения на модулната система на baumannperfecta. Производителят представя две напълно автоматизирани системи за подравяне и рязане – една за комерсиален печат и една за фармацевтични приложения.

 

Please log in to rate this article

Share this content