Propunch36
  • Propunch36

Propunch36

Професионална машина за перфорация

до 130 000 лист на час

Механични цикли на час 6,600 / 9,000
Min. ширина на перфорация 105 mm
Max. ширина на перфорация 360 mm
Min. дължина без перфорация 85 mm
Max. дължина без перфорация 360 mm
Max. дебелина на перфорация 3 mm (1)
Перфорация Automatic
Инструменти 3:1, 2:1 ring wire, calendar, coil, plastic comb, tear-off
Вид Professional
Време за смяна на инструмента 15 min
Дименсии L x W x H 2,000 x 1,200 x 1,750 mm
Тежест 1,150 kg (2)
Дименсии с опаковка L x W x H 2,250 x 1,450 x 2,200 mm
Тежест с опаковка 1,600 kg (2)
ел напрежение 230/400V / 50Hz / 3 ph. / 3kW
240/415V / 50Hz / 3 ph. / 3kW
115/200V / 60Hz / 3 ph. / 3kW

1 mm = 10 листа хартия от  80 gsm.

110/150 = цикъла на минута

Параметрите зависят от квалификацията на оператора

(1) зависи от инструментите
(2)тежест без инструментите

00332
Нов продукт
Коментари (0)