UFC CROSS машина за поставяне на ластици на папки
  • UFC CROSS машина за поставяне на ластици на папки
  • UFC CROSS машина за поставяне на ластици на папки
  • UFC CROSS машина за поставяне на ластици на папки
  • UFC CROSS машина за поставяне на ластици на папки

UFC CROSS машина за поставяне на ластици на папки

спецификации

материали: Coated board, Fiber board or similar, Polypropylene, Round elastic band, Metal tag PE22-N
дебелина на мукавата:  от 
 1 mm до 3,5 mm
капацитет: 
up to 12 cycles/minute 
мощност: 
2 Kw
въздух: 
250 NL/min. (налягане 7 bar)
дименсии: 
L=1900mm W=1900mm H=1800mm

00107
Нов продукт
Коментари (0)