Search on blog

Graphotrade YOUTUBE
FUTURA Hohner Postpress

FUTURA Hohner Postpress

Published : - Categories : НОВИНИ

Конфигурацията на колонаборната машина на ХОНЕР може да се променя подобно на пренареждане на пъзел! Всички модули са съвместими и е възможно да се добавят по-късно. 

Колонаборните секции могат да са хоризонтални или вертикални. Натискът на шиене се определя от дебелината на колите.Подаването може да е от рола или да е листово. Опции за листонаборни кули.

1. Модул за шиене и тристранно обрязване

2. Колонаборни секции-вертикални и хоризонтални

3.Модул за обработка на дигитален печат

4.Сгъвачен модул

5. Модул за напречно сгъване

6. Листонаборни кули

За повече конкретни въпроси или възможни тестове можеге да се свържете с нас!

Please log in to rate this article

Share this content