DTP 340 A RENZ
  • DTP 340 A RENZ

DTP 340 A RENZ

полупрофесионална машина за перфорация

Механични Цикли на час 1,200
Min. ширина за перфорация 10 mm
Max. ширина за перфорация 340 mm
Min. дължина без перфорация 110 mm
Max. дължина без перфорация 800 mm
Max. дебелина на перфорация 3.5 mm (1)
Команда за перфорация става с педал
Инструменти за перфорация 3:1, 2:1 ring wire, calendar, coil, plastic comb
Вид  Standard
Средно време за смяна на инструмент 2 min
Дименсии на машината L x W x H 880 x 640 x 380 mm
тежест 53kg (2)
Дименсии с опаковка L x W x H 1080 x 600 x 500 mm
Тежест с опаковка 89 kg (2)
ел.напрежение 230/250V / 50 Hz / 250W
115/200V / 60 Hz / 250W
00331
Нов продукт
Коментари (0)