Band Tech 32 XT
  • Band Tech 32 XT

Band Tech 32 XT

машина за поставяне на бандеролна лента

Band Tech XT-32

30 мм

Материал на лентата:

Покрит хартиен материал

Пропиленова фолия (PP)

Покрит хартиен материал

Пропиленова фолия (PP)

Ширина на лентата:

20 мм

30 мм

Дължина на лентата:

150 – 180 м

150 – 180 м

Дебелина на лентата:

100 – 130 μm

100 – 130 μm

Диаметър на втулката:

40 мм

40 мм

Максимален външен диаметър на ролката:

180 мм

180 мм

Механична производителност на машината:

(тактове / минута)

26

26

Натиск на лентата:

5 – 40 N

5 – 40 N

Максимален размер на бандеролираните продукти:

  • Дължина

  • Ширина x височина:

без ограничения

460 x 200

без ограничения

460 x 200

Минимален размер на бандеролираните продукти (ширина x височина):

30 x 10 мм

30 x 10 мм

Тегло на машината:

45 кг

45 кг

Опционално оборудване:

Машината може допълнително да бъде доставена със специална мобилна основа за работа с голяма ролка лента. Основата е оборудвана със система за развиване на ролката, която осигурява най-високото качество на бандеролиране на продуктите.

Основата е предназначена за работа с хартиени ленти с едностранно покритие и ленти от PP фолия с ширина 20 и 30 мм, с дебелина от 100 до 130 микрона и дължина до 800 метра (максимален външен диаметър на ролката до 380 мм)

Бизнес газели Бюлетин

Адрес на електронната поща:

00078
Коментари (0)