Опаковъчна Машина на БАУМАН
  • Опаковъчна Машина на БАУМАН

Опаковъчна Машина на БАУМАН

КОНЦЕПЦИЯ  30 !!!

30% по-малко потребление на електроенергия

Постоянната работа на 4 асинхронни серво двигателя или подготовката на фолиото за вакуумиране на три етапа с понижено налягане са примери за редуциране на нужната електроенергия на машината за пакетиране. Нашият софтуер автоматично контролира  разхода на ток. До минимум е сведен и разхода за спиране на машината.
4,5 киловата  е новият ключов индикатор в индустрията, който ние спазваме.

30% по-висока производителност

Производителността при тези машини се измерва  с това какво количество реално могат да пакетират.
И тук отново ние сме  технологични лидери - всички настройки за смяна на форматите и големината на торбичките става на момента.

30% по-лесно почистване

Всеки компонент на машината е проектиран да се почиства лесно. По този начин хигиенния дизайн на машината за опаковане и вакуумиране е уникален.

30% по-малко компоненти

За фирмите занимаваща се с опаковане - надеждността на машината и лесното опериране с нея са от първостепенно значение. Срванително по-лесната подмяна на резервни части е от съществено значение

Ние сме изцяло клиентски ориентирани!

Софтуерът-на базата на нашите знания и опит!

Хардуерът : Може да го съобразим с вашите специфични изисквания!

Може да ви предложим компоненти от следните производители- Rockwell, Siemens or SEW  и вие сами да изберете кои от тях да вградим в машината, която правим за ВАС!

00339
Нов продукт
Коментари (0)